Πολιτική απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το  gamos-spiti.gr είναι ιστοσελίδα) με αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών οργάνωσης γάμων η οποία λειτουργεί υπό μορφή μονοπρόσωπης εταιρείας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων της Εταιρείας και για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.

Το  gamos-spiti.gr συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (α) των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας, (β) προσώπων που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση για τις δραστηριότητες του gamos—spiti.gr  και (γ) πελατών

  1. Προσωπικά δεδομένα & διαδικασία επεξεργασίας

α) Χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας

Οι χρήστες είναι επισκέπτες της ιστοσελίδας οι οποίοι γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω της ιστοσελίδας ή μεσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας από εκπρόσωπο μας προκειμένου να δέχονται προσφορές από επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες οργάνωσης γάμων. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας  να συντάξουν σύντομο μήνυμα με την περιγραφή του είδους των προσφορών που επιθυμούν να λαμβάνουν.

Πριν την καταχώριση των στοιχείων οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω αναδυόμενου παραθύρου σχετικά με την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τη νομική βάση, τον χρόνο τήρησης, ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται μόνο σε επαγγελματίες υπηρεσιών οργάνωσης γάμων τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τους και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Στο παράθυρο περιλαμβάνεται πεδίο αποδοχής της πολιτικής προστασίας δεδομένων για την οποία πρέπει να δηλώσουν ότι ενημερώθηκαν για να μπορέσουν να καταχωρίσουν τα δεδομένα τους.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα

β) Πρόσωπα που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση για τις δραστηριότητες του gamos-spiti.gr

Κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων το  gamos-spiti.gr συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας φυσικών προσώπων που επισκέπτονται το περίπτερο της Εταιρείας και δηλώνουν το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του gamos-spiti.gr μέσω της αποστολής newsletter. Οι επισκέπτες της έκθεσης ενημερώνονται επίσης ότι με την εγγραφή των στοιχειων τους θα τους σταλουν επιπλεον διαφημιστικα εντυπα από επαγγελματιες του γαμου καθως κ email  από αντιστοιχες εταιρειες  καθως κ τηλεφωνικες προσφορες..

Σε κάθε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) υπάρχει ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων των παραληπτών, γίνεται παραπομπή μέσω link στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δίδεται η δυνατότητα διαγραφής («unsubscribe») από τον κατάλογο παραληπτών ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνων.

(γ) Πελάτες

Το gamos-spiti.gr  τηρεί προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (καθώς και δεδομένα εταιρειών) με τους  οποιους συνεργάζεται με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών τους στην ιστοσελίδα του κ του εντυπου οδηγου  γάμου τον οποιο εκδιδει κ διανεμει δωρεαν  στους μελλονυμφους.. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους ίδιους τους πελάτες της στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση), ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επαγγελματική κατηγορία καθώς και το περιεχόμενο της γραπτής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πελάτες.

Τα δεδομένα τηρούνται στο πληροφοριακο συστήματης εταιρείας, στην υπηρεσία αποθήκευσης

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών.

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@gamos-spiti.gr

Το   gamos-spiti.grδεσμεύεται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων εντός15 ημερων από την υποβολή τους.

 

  1. Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο, ιδίως στο πλαίσιο της ισχύουσας εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας, ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας και για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών της.

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων προσωπικού έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του gamos-spiti.gr.

Το προσωπικό καθώς και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται και των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα δεδομένα τηρούνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορικού συστήματος της εταιρείας με χρήση κωδικού πρόσβασης.

Μετά το πέρας του χρόνου τήρησης που ισχύει για κάθε κατηγορία δεδομένων, τα δεδομένα διαγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και το φυσικό αρχείο καταστρέφεται ασφαλώς .